Skip to main content

Publicatiedatum: 19/11/2018

Ondertekenaars manifest

Minister Kaag heeft in de Beleidsnota 'Investeren in Perspectief' de doelstelling opgenomen dat in 2030 50 miljoen meer mensen toegang moeten hebben tot sanitaire voorzieningen (SDG 6). Voor 2020 is het tussendoel om 12 miljoen mensen extra te voorzien van sanitatie. Als de huidige trends niet veranderen halen we dit niet! Ondertekenende organisaties vragen vandaag, één dag na Wereld Toilet Dag, de Tweede Kamer om onze minister aan te spreken.

Mensen sterven door gebrek aan sanitatie

Wereldwijd beschikken 2,3 miljard mensen, niet over normale sanitatie, zoals een toilet. Door afwezigheid van sanitatie kan drinkwater ernstig vervuild raken, waardoor mensen ziek worden of zelfs sterven. Door onnodig gebrekkige water- en sanitatie voorzieningen sterven dagelijks bijna 1.000 kinderen door diarree. Dat zijn 30 volle schoolklassen per dag! Tevens ontstaan ziektes als cholera, dysenterie, hepatitis A en tyfus. Diarree is ook een belangrijke oorzaak voor groeiproblemen en ondervoeding van kinderen.

Een kerningrediënt voor een menswaardig bestaan, vooral voor vrouwen

Goede sanitatie is onmisbaar voor een menswaardig bestaan. Vooral op de levens van vrouwen en meisjes heeft het een enorme impact. Zo dragen goede sanitaire voorzieningen op scholen eraan bij dat meisjes op school blijven, ook als ze menstrueren. Dit heeft veel positieve gevolgen voor meisjes en jonge vrouwen: ze hebben een grotere economische zelfstandigheid, krijgen op latere leeftijd kinderen en er worden minder kinderen geboren. Ook zorgt een toilet ervoor dat vrouwen en meisjes veiliger zijn en niet worden lastig gevallen als zij buiten een sanitaire stop moeten maken.

Een uitdaging voor het ministerie

De afgesproken doelstelling voor 2030 wordt niet gehaald als de huidige trends niet veranderen. In 2016 en 2017 zijn 2,4 miljoen mensen voorzien van sanitaire voorzieningen en voor 2018 en 2019 verwacht het ministerie 1,6 miljoen mensen te bereiken. Om het tussendoel in 2020 te halen, zouden in 2020 4 miljoen mensen bereikt moeten worden. Er ligt dus een uitdaging voor landenprogramma’s van ambassades en centrale programma’s van het ministerie, zodat vanaf 2020 resultaten op peil blijven. Dat is met de nieuwe geografische focus in de beleidsnota voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een uitdaging. Daarom vragen wij minister Kaag:

 • Maak een geloofwaardig plan om de enorme ambities vanaf 2020 daadwerkelijk te realiseren;
 • Start programma’s voor de komende 3-4 jaar en laat zien wat de kosten hiervoor zijn. 

Het Manifest is onderschreven door de volgende dertien organisaties:

 • Adra is een zelfstandige, internationale ontwikkelingsorganisatie. 
 • Stichting Akvo ondersteunt partners in optimaal datagebruik met technische assistentie en tools in meer dan 70 landen (Design, Capture, Understand, Act).
 • Amref Flying Doctors zorgt voor een betere gezondheid in Afrika.
 • Cordaid komt op voor 1,2 miljard mensen in nood.
 • Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten.
 • IRC is een think-and-do tank en internationale ngo op het gebied van water en sanitatie.
 • Simavi werkt aan een gezond leven voor iedereen. 
 • Soroptimisten willen de levensomstandigheden en de status van vrouwen en meisjes verbeteren.
 • Water for Life, een stichting van drinkwaterbedrijven Vitens, Evides Waterbedrijf, WML en Waterbedrijf Groningen. 
 • VEI is een samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven Vitens, Brabant Water, Evides Waterbedrijf, WML en Waterbedrijf Groningen.
 • Women for Water is een partnerschap voor vrouwenorganisaties voor water en sanitatie.
 • Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor de armsten.
 • Zoa biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten

Deze manifest verscheen oorspronkelijk op de website van Simavi.

Back to
the top