Skip to main content

Minister, verwater uw water ambities niet!

Publicatiedatum: 19/11/2014

Stef Smits legt uit wat er in de brief over de internationale drinkwaterdoelstelling staat die de water sector vandaag aan Minister Ploumen aanbiedt. 

Vandaag ontvangt Minister Ploumen een brief, ondertekend door bijna twintig water Ngo's en de vereniging van waterbedrijven. In deze brief wordt ze opgeroepen haar ambities op het gebied van drinkwater en sanitaire voorzieningen niet verder te verwateren.

Nederlands waterbeheer wordt internationaal bewonderd, en ook de ontwikkelingssector water is vooraanstaand

Nederland gaat prat op haar water ambities. Overal ter wereld zijn Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en Ngo's actief op dit gebied. Ze geven advies over drinkwaterbeleid, ze leggen waterleidingen en zuiveringsinstallaties aan, of helpen om drinkwaterbedrijven efficiënter en meer klantgericht te laten functioneren.

Het Nederlands waterbeheer roept altijd veel internationale bewondering op. De OECD heeft recentelijk het Nederlands waterbeheer tegen het licht gehouden en moest werkelijk met een vergrootglas op zoek naar verbeterpuntjes. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook in de ontwikkelingssamenwerking water al jaren een belangrijke sector is. De Nederlandse expertise kan een grote bijdrage leveren aan het oplossen van grote problemen met betrekking tot toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorziening.

Echter, alle ambitie ten spijt, zien we een negatieve tendens in de harde doelstellingen die Nederland daaraan verbindt. De laatste paar jaren wordt het aantal mensen dat Nederland met toegang tot schoon drinkwater gaat voorzien, naar beneden bijgesteld.

 

Tabel 1: Aantal mensen dat Nederland toegang tot veilig en schoon drinkwater gaat bieden

Jaar

Aantal mensen dat Nederland toegang tot veilig en schoon drinkwater gaat bieden

Deadline

2004

50 miljoen

2015

2012

40,68 miljoen

2015

2013

40,68 miljoen

2018

2014

33,38 miljoen

2018

In 2004 formuleerde Nederland de ambitie om 50 miljoen mensen van drinkwater te voorzien voor 2015. Het vorige kabinet besloot begin 2012 op basis van reeds behaalde aantallen (15,68 miljoen in de periode 2004-2010) de doelstelling voor de periode 2011–2015 naar beneden bij te stellen naar 40,68 miljoen mensen. In 2013 werd vervolgens geconcludeerd dat de waterdoelstelling door ‘de lange aanlooptijd van nieuwe programma’s en door bezuinigingen pas in 2017-2018 zou worden bereikt’.

De in 2014 verschenen rapportage ‘voortgang prioritaire thema’s ontwikkelingssamenwerking 2013’ schetst een somberder beeld. Cumulatief zullen dan niet 50 miljoen mensen, maar 33,38 miljoen mensen worden bereikt. En dat pas in 2018 in plaats van in 2015.

Wij begrijpen dat de spoeling voor ontwikkelingssamenwerking dun is geworden, door de vele bezuinigingen van de laatste jaren. Toch roepen we de Minister op om de ambitie met betrekking tot drinkwater en sanitaire voorzieningen niet verder te verwateren, maar juist in te zetten voor doelstellingen die in overeenstemming zijn met de kennis, ervaring en reputatie van de Nederlandse water sector. 

Lees hier beneden de Brief internationale drinkwaterdoelstelling die de sector vandaag aan Minister Ploumen aanbiedt.