Skip to main content

Publicatiedatum: 11/11/2020

 

Door Stef Smits, IRC Landencoordinator Honduras, en Túpac Mejía, Water For People Landencoordinator Honduras.

Terwijl de eerste week van november de ogen van de wereld gericht waren op Pennsylvania, vertrok zich zuidelijker een grote ramp. Orkaan Eta trok over Centraal Amerika. Met name in Guatemala, Honduras en Nicaragua liet het een spoor van vernielingen achter. Het riep meteen herinneringen op aan orkaan Mitch die in 1998 de regio trof. Gelukkig was Eta minder dodelijk. Tot nu toe zijn er ‘slechts’ enkele honderden slachtoffers te betreuren, niet 11,000 als ten tijde van Mitch. De materiële schade is echter net zo groot als toen. Alleen al in Honduras wordt de schade ingeschat op vijf miljard dollar.

Als organisaties die lange tijd in deze landen hebben gewerkt, hebben we vele jaren vooruitgang in een keer weggespoeld zien worden. Alhoewel er nog hard gewerkt wordt om het complete plaatje rond te krijgen, laten de eerste cijfers van de drie gemeenten waar we nauw mee samenwerken, zien hoe erg de verwoesting is. De gemeente Chinda in Honduras is daar een voorbeeld van. In 2012 vierde die gemeente nog dat het de eerste gemeente was in het land waar echt iedereen toegang had tot veilig drinkwater en een schoon toilet. Door de overstromingen ten gevolge van de orkaan is de drinkwatervoorziening van de gemeente echter zwaar beschadigd geraakt. In de gemeente San Antonio de Cortés zijn 33 van de 45 gemeentelijke drinkwatervoorzieningen getroffen. En in 17 van de 21 dorpen die vallen onder de gemeente El Negrito is de drinkwatervoorziening volledig verwoest. In de drie gemeentes is het service niveau door Eta gezakt van 97% naar 58%. Dit treft zo’n 40,000 van de 75,000 mensen die daar wonen.

Aerial view of destruction

Dit zijn hartverscheurende cijfers, zeker omdat er achter deze statistieken het bloed, zweet en tranen zit van dorpshoofden, politici, en de bevolking zelf die jaren hard gewerkt hebben om de voorzieningen te realiseren. Deze en vele andere gemeentes zijn hierdoor letterlijk 10 jaar teruggeworpen in de tijd.

De Hondurese overheid, gemeentes en maatschappelijke organisaties werken hard om de eerste noden te ledigen (uiteraard bemoeilijkt door Covid-19). Er worden waterfilters uitgedeeld en er worden kleine reparaties uitgevoerd. Voor een land dat regelmatig met natuurgeweld te maken heeft, is de eerste noodhulp redelijk goed opgezet.

De wederopbouw wordt een ander verhaal. De landen zullen veel geld nodig hebben om de verloren jaren weer goed te maken. Maar vooral ook tijd. Tien jaar hard werken is ongedaan gemaakt. En we kunnen die tijd niet zomaar terugdraaien. Wij willen de getroffen gemeentes niet in de steek laten. Wij zullen zorgen dat alle drinkwatervoorzieningen hersteld worden en functioneren als voor de orkaan.

De Hondurese overheid heeft een oproep gedaan aan de internationale gemeenschap voor noodhulp én wederopbouw. Wij staan volledig achter deze oproep en zullen alles doen wat binnen onze macht ligt om te helpen. Via ‘Para Todos, Por Siempre’ werken wij nauw samen met de overheid om een inventarisatie te maken van de schade aan de water- en afvoersystemen, en spelen we een coordinerende rol in de uitwisseling van informatie en de planning van de herstelwerkzaamheden.

Wij doen een beroep op al onze vrienden, partners, private financierders en donoren om de oproep van de Hondurese overheid te steunen om te voorkomen dat tien jaar vooruitgang voorgoed teniet wordt gedaan.

Als antwoord op deze noodsituatie zullen alle donaties die we in november mogen ontvangen, worden besteed aan wederopbouwinspanningen in Honduras.

Doneer hier

 

Disclaimer

At IRC we have strong opinions and we value honest and frank discussion, so you won't be surprised to hear that not all the opinions on this site represent our official policy.

Back to
the top