Skip to main content

Water veiligheid

Waterzekerheid voor gezinnen, bedrijven en landen betekent universele, duurzame toegang tot water - en de gevolgen van watervervuiling te beperken.

Wat werkt in de ene situatie hoeft ergens anders niet te werken. Het gaat om de juiste balans tussen water voor mensen, industrie en het milieu op elke locatie.

Er zijn gebieden waar waterschaarste het gevolg is van droogte. Droge omgevingen waar weinig regen valt en oppervlaktewater beperkt is, weinig regen valt en oppervlaktewater en grondwater beperkt zijn. Gebieden waar te weinig water is om aan de groeiende vraag te voldoen zijn een bron van concurrentie en conflict.

Op andere plaatsen is genoeg water maar ontbreekt een passende infrastructuur om water te leveren of op te slaan. Er is hier sprake van een economische uitdaging in plaats van absolute waterschaarste. Hier is het de noodzaak te investeren in passende infrastructuur.

Ergens anders kan een overvloed aan watervoorzieningen een ander soort risico vormen. Het grondwater kan vervuild zijn met fluoride of arseen, of menselijk of industrieel afval. Overstromingen kunnen ook enorme schade aan water- en sanitaire voorzieningen aanrichten. De daaruit volgende ziekten en ontberingen verhogen de risico's en kosten van dergelijke rampen. 

Daarnaast is de schaal van grote invloed. Er zijn grote steden waar vele watergebruikers en -vervuilers een enorme invloed hebben op e watervoorraad. Terwijl op het platteland individuele watersystemen in de behoefte moeten voorzien. De grote uitdaging is natuurlijk om op deze grote verschillen te anticiperen. 

IRC heeft materiaal en methodes ontwikkeld om in gebieden waar de overheid niet de institutionele capaciteit heeft om dit op zich te nemen hen bij te staan. We bevorderen meervoudig gebruik van water voor verschillende huishoudelijke en andere behoeften van de gemeenschap. We dragen bij aan het ontwikkelen en testen van nieuwe technologieën en innovatieve oplossingen.

Want water management gaat over de toekomst. Het gaat om het voldoen aan de toekomstige vraag naar water. De toekomst is onzeker, klimaatverandering is slechts één van de belangrijke factoren die onze water voorziening in gevaar brengen in de komende decennia. 

“Mijn droom is dat met hulp van IRC over vijf jaar veilig en schoon drinkwater binnen handbereik is voor iedereen in Kabarole.” – Emanuele (vicevoorzitter waterschap Kabarole, Uganda)

Maak kennis met toekomstdenker Emanuele. Hij is vicevoorzitter van Kabarole’s waterschap. Tot nu toe heeft driekwart van het sub-district waar hij verantwoording voor draagt toegang tot veilig en schoon drinkwater. Emanuele is vastberaden om binnen vijf jaar drinkwater ook toegankelijk te maken voor de overige kwart van de mensen. Dit wil hij bereiken door samen te werken met de handpomp monteurs, de sub-districtsoverheid en IRC. Emanuele is dankbaar voor de ondersteuning en sturing die IRC het waterschap geboden heeft.