Skip to main content

Sanitatie

Minder dan een op de drie mensen hebben toegang tot adequate sanitaire voorzieningen. Wij willen dat veranderen.

Alleen duurzame sanitaire voorzieningen kunnen waardigheid, gezondheid en economische voordelen opleveren. IRC werkt samen met de overheid en partners in het ontwikkelen van praktische instrumenten en benaderingen die op grote schaal kunnen worden toegepast. 

IRC werkt met iedereen en stimuleert de dialoog.

2,5 miljard mensen in de wereld geen toegang tot goede sanitaire voorzieningen. En zelfs degenen die wel toegang tot toiletten hebben, hebben vaak geen veilig en betaalbaar toilet. Slechte sanitaire voorzieningen hebben een enorme invloed. Ze vertragen de sociale en economische ontwikkeling en zijn een belangrijke oorzaak van de verspreiding van ziekten. Het merendeel van de ziekten als gevolg van sanitaire voorzieningen hebben een directe relatie tot armoede en zijn vooral van invloed op kinderen onder de vijf. Ze leiden tot een verminderde groei van kinderen en veroorzaken meer dan 1,6 miljoen doden per jaar.

Toegang tot een sanitaire voorziening behoort tot de mensenrechten.

Nationale en lokale overheden zijn samen met particuliere ondernemers en individuele huishoudens verantwoordelijk voor het onderhoud van deze voorzieningen. Allen hebben een rol in de cyclus van de sanitaire voorziening - vanaf de bouw van het toilet tot de veilige verwijdering of hergebruik van menselijke ontlasting (als energiebron of kunstmest bijvoorbeeld).

IRC's focus

IRC is gericht op het leveren van duurzame sanitaire voorzieningen aan die huishoudens die geen toegang hebben tot riolering. 

Wij ondersteunen nationale en lokale overheden, bedrijven, donoren en NGO's en stimuleren hen verder te gaan dan de bouw van latrines en toiletten alleen – en te gaan voor sanitaire voorzieningen voor iedereen. Om dit te bereiken moeten alle partijen samenwerken. IRC werkt met iedereen en stimuleert de dialoog. We bedenken innovatieve oplossingen en dragen bij aan verbetering van praktijk, beleid en regelgeving. Via onze uitgebreide netwerken en partners verspreiden wij deze nieuwe inzichten.

“Wat je leert als kind wordt vertaald in wat je doet als volwassene.”- Olive (gezondheidsinspecteur in Kabarole, Uganda)

Ontmoet Olive. Ze is gezondheidsinspecteur en hygiëne- en sanitatie adviseur voor de lokale overheid in Kabarole district, Uganda. Olive’s motto voor hygiëne en sanitatie is ‘jong geleerd, oud gedaan’. Ze illustreert dit aan de hand van een anekdote. Olive’s 6-jarige dochter stelde haar de vraag waarom ze niet vóór het plassen haar handen kon wassen. ‘Dan heb ik toch ook mijn handen gewassen?’ merkte ze op. Olive legde het belang van handenwassen ná het plassen uit door haar dochter te vertellen over viezigheid en bacteriën die aan haar handjes kunnen kleven na een toiletbezoek. Een levensles die haar dochter altijd met zich mee zal dragen.