Skip to main content

Ondersteuning instituten

IRC ondersteunt lokale en nationale overheden, bedrijven en donoren in het versterken van systemen en capaciteiten voor het leveren van duurzame water- en sanitaire voorzieningen. Want het plaatsen van een waterpomp of het aanleggen van een waterdistributienetwerk alleen is niet genoeg.

Lokale en nationale overheden

Momenteel leiden een zwak institutioneel kader en het gebrek aan coördinatie tot versnippering en overlapping van de investeringen. Ook hebben lokale overheden vaak onvoldoende capaciteiten om hun rol als voorzieningsautoriteit naar behoren te kunnen vervullen. Sterk sector leiderschap, in de vorm van een nationale overheid die coördineert, is nodig voor een effectief gebruik van schaarse middelen en om ervoor te zorgen dat de water, sanitatie en hygiëne (WASH) sector deel uitmaakt van de kern van nationale ontwikkeling. Verandering komt als de nationale, regionale en lokale overheden de leiding nemen in het tot stand brengen, reguleren en financieren van die voorzieningen en partijen worden samengebracht. Wanneer overheden op verschillende niveaus hun krachten bundelen kan er op lange termijn gedragsverandering  plaatsvinden bij de afnemer van WASH diensten.

Hulporganisaties

Niet alleen overheden zullen hun onderliggende systemen moet veranderen, ook hulporganisaties - NGO’s, donoren en de privé sector- zullen de opzet van hun projecten moeten aanpassen en meer dan ooit moeten samenwerken met overheden.  Daarom is actief lid van de overkoepelende organisatie Sanitation and Water for All (SWA) en van het  Rural Water Supply Network (RWSN).

Lokale hulporganisaties, zoals verenigingen van handpomp monteurs of district technici, kunnen kampen met vragen over de beste aanpak van ondersteuning in verschillende omstandigheden en hoe deze ondersteunende activiteiten het beste kunnen worden gefinancierd. IRC adviseert en ondersteunt deze organisaties .

Echte verandering komt als inwoners en bedrijven in ontwikkelingslanden belastinggeld aan hun overheden gaan betalen om WASH voorzieningen te bekostigen. Als bedrijven de kans krijgen om drinkwater te verkopen, toiletten te bouwen en water te zuiveren. En als ontwikkelingsorganisaties, NGO’s en donoren dit ondersteunen. Dát is waarin we geloven en wat we doen.

“Het is zeker mogelijk dat wereldwijd iedereen toegang tot water heeft in 2030, voor altijd.” – Martin Watsisi (Regionale WASH Adviseur voor IRC Uganda)

 

 

 

Maak kennis met de alom gerespecteerde Martin. Martin is de regionale water, sanitatie en hygiëne adviseur van IRC Uganda, gestationeerd in het district Kabarole. Als adviseur ondersteunt hij verschillende instituten van de lokale overheid op (sub-)district niveau die water en sanitatie diensten verbeteren. Martin zet zich vol passie in voor duurzame water, sanitatie en hygiëne diensten die voor iedereen toegankelijk zijn. Dit wil hij tot stand brengen door het trainen en opzetten van Verenigingen voor Handpomp Monteurs, het versterken van de rol van de waterschappen en het opstellen van een districtsinvesteringsplan. 

 

Handige links