Skip to main content

Publicatiedatum: 09/02/2015

WASH IT! brengt de organisaties IRC, Simavi, Akvo en Wetlands International samen en bouwt voort op hun werk in de huidige Nederlandse WASH Alliantie. De leden van WASH IT! streven naar verbeterde water, sanitatie en hygiëne (WASH) voorzieningen voor iedereen.

Internationaal hebben nog steeds 2,5 miljard mensen geen verbeterde sanitatie en 750 miljoen hebben geen toegang tot schoon drink water. In 2030 zal naar schatting 47% van de wereldbevolking lijden aan water tekort. Daarom zijn duurzame oplossingen nodig. 

WASH IT! zal het maatschappelijk middenveld, de overheid en het bedrijfsleven helpen om samen het recht op water en sanitaire voorzieningen te verwezenlijken. Dat is precies wat het nieuwe programma "Samenspraak en tegenspraak" van Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel Ontwikkelingssamenwerking) beoogt: versterken van het maatschappelijk middenveld om beter samen te kunnen werken met burgers, overheid en het bedrijfsleven in lage en middeninkomenslanden.

Duurzame en voor iedereen toegankelijke WASH voorzieningen zijn een top prioriteit van het Ministerie van Buitenlandse Handel Ontwikkelingssamenwerking: "Nederland heeft een sterk profiel op het gebied van WASH voorzieningen voor de allerarmsten".

Overheden zijn verantwoordelijk voor watervoorziening en bescherming van de bevolking

Ontoegankelijke en niet-duurzame WASH voorzieningen zijn vaak een gevolg van slecht bestuur. Net als het Ministerie, gelooft WASH IT! alliantie dat nationale, regionale en lokale overheden verantwoordelijk zijn voor een adequate watervoorziening en bescherming van de bevolking. Om dit te bereiken zal de alliantie werken aan beter beleid, beter regelgeving, en handhaving van regelgeving.

Enkel putten slaan is niet meer van deze tijd
Het oude beleid van scholen bouwen en waterputten slaan 'past niet meer bij deze tijd', zei Minister Ploumen tegen het ANP, en benadrukte de taak van overheden in arme landen zelf. Daarnaast geloven wij dat andere sectoren waarin waterbeheer een rol spelen, prioriteit moeten geven aan WASH omdat water steeds schaarser wordt. Wij als partners in WASH IT! ondersteunen deze visie en kijken uit naar samenwerking met het Ministerie om dit te bereiken.

 

Noot voor de Redactie

Over IRC
IRC is een internationale denk-en-doe tank die werkt met overheden, non-gouvernementele organisaties, bedrijven en mensen over de hele wereld om lange termijn oplossingen te vinden voor de wereldwijde crisis in water, sanitatie en hygiëne. In het hart van onze missie ligt de wens om de korte-termijn interventies te vervangen met lange termijn water, sanitaire en hygiëne voorzieningen. Met meer dan 45 jaar ervaring heeft IRC grootschalige programma's in zeven focus landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en doet projecten in meer dan 25 landen.

Over Akvo
Akvo bouwt open source internet en mobiele software die is ontworpen om de internationale ontwikkeling partnerschap netwerken te ondersteunen, en maakt de samenwerking en hulp efficiënter en transparanter. Een non-profit organisatie met het hoofdkantoor in Nederland, biedt zijn software als een service, ondersteund door een wereldwijde partner-ondersteuning en training team. Akvo heeft medewerkers in 13 landen verspreid over vijf continenten. Honderden organisaties gebruiken Akvo instrumenten en diensten, waarbij meer dan 1,5 miljard van programma's tot nu toe.

Over Simavi
Het maakt niet uit waar je geboren bent: iedereen heeft recht op een gezonde basis. Maar, helaas is dat niet overal vanzelfsprekend. Ontwikkelingsorganisatie Simavi werkt hier aan door de gezondheid van mensen in kwetsbare gemeenschappen in Azië en Afrika blijvend te verbeteren. Want alleen als je gezond bent, kun je een beter bestaan opbouwen voor jezelf, je kinderen, je kleinkinderen. Simavi zorgt ervoor dat mensen schoon drinkwater en goede wc's hebben, meer weten over hygiëne én dat vrouwen gezond zwanger kunnen zijn en kinderen veilig ter wereld kunnen komen. Dit doen we samen met de lokale bevolking en met strategische partners als overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Door onze gedegen aanpak zijn veranderingen structureel en blijvend. Samen maken we het verschil en bouwen we aan een gezonde toekomst voor iedereen.

Over Wetlands International
Wetlands International is een wereldwijde non-profit organisatie die zich inzet voor het behoud en het herstel van wetlands - voor hun ecologische waarde en voor de diensten die zij bieden aan mensen. Wij werken via ons netwerk van kantoren, onze partners en experts om onze doelen te bereiken. Het grootste deel van ons werk wordt gefinancierd op projectbasis door overheden en particuliere donateurs. We worden ook ondersteund door de overheid en NGO lidmaatschap. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland.

WASH IT! alliance:
Media Contact
Jenda Terpstra (IRC) M +31 6 44051613 T +31 70 3044062 or
Vera van der Grift (IRC) M +31 6 20195160 T +31 70 3044069
Email: communications@ircwash.org
www.ircwash.org

Back to
the top