Skip to main content

Sponsorloop voor water: houd meisjes in Oeganda op school

Publicatiedatum: 07/02/2017

IRC's eerste fondsenwervingscampagne is ten einde. Met de hulp van 282 supporters is er een bedrag van € 10,170 opgehaald om ervoor te zorgen dat 1,500 mensen in Oeganda nu en in de toekomst toegang krijgen tot schoon drinkwater. En dat meisjes minder ver hoeven te lopen om water te halen zodat ze gewoon naar school kunnen.

Da campagne is ten einde. Met de geweldige steun van velen zijn we op een prachtig eindbedrag van € 10,170 uitgekomen. Het hele IRC team wil iedereen bedanken die op grootse wijze heeft bijgedragen. Updates over de campagne zullen regelmatig te vinden zijn op de campagne pagina en via deze pagina.

Over de campagne

In Oeganda lopen meisjes elke dag meer dan een kilometer om water te halen. Op de terugweg dragen ze vaak jerrycans van wel meer dan 20 liter op hun hoofd. Water halen kost tijd. Kostbare tijd, die ze beter op school kunnen doorbrengen. Op zondag 12 maart hebben medewerkers van het IRC, familie en vrienden deelgenomen aan de Haagse City Pier City om deze situatie te veranderen. 

Stel je eens een 14 jarig meisje voor in Oeganda. Laten we haar Kobusingye noemen. Kobusingye woont met haar moeder en twee broertjes in een dorp in Oeganda. In het dorp zijn twee waterpompen die allebei al langer dan een jaar kapot zijn. Dit betekent dat Kobusingye elke ochtend, voordat ze naar school gaat samen met haar moeder twee kilometer moet lopen om water te halen in het dorp verderop. Kobusingye is niet de enige die dit doet. Eigenlijk lopen er in heel Oeganda elke dag heel veel meisjes net als Kobusingye meer dan een kilometer om water te halen voor het gezin. En op de terugweg dragen ze vaak jerrycans van wel meer dan 20 liter op hun hoofd. De tijd die ze besteden aan water halen - is de kostbare tijd die ze missen op school.

Vorig jaar augustus, kreeg het IRC in Oeganda een verzoek van de overheid om te helpen bij het repareren van 15 kapotte waterpompen in het district Kabarole. Met die reparatie zouden zo'n 4.500 mensen geholpen zijn met duurzame toegang tot schoon drinkwater. Het IRC ging aan de slag en kon met beschikbare fondsen 10 van de 15 waterpompen repareren. Dat betekent dat 3.000 mensen nu toegang hebben tot schoon drinkwater. Tijdens het proces werden niet alleen de pompen gemaakt - maar werden ook de lokale monteurs getraind in het repareren van de pompen. En werd er vooruit gepland voor de toekomst: samen met de families werd er een tarief afgesproken voor wat het water moest gaan kosten. Dat tarief zal er voor zorgen dat er geld is voor reparatie van diezelfde pompen als die in de toekomst kapot gaan.

Om de overgebleven 1.500 mensen van schoon water te voorzien, moeten er nog vijf pompen gerepareerd worden en de lokale monteurs getraind. Om dit te financieren organiseerde het IRC deze campagne. Met de opbrengst gaan we er nu voor zorgen dat de kapotte pompen gerepareerd kunnen worden en meisjes niet zo ver meer hoeven te lopen en dus meer tijd op school kunnen doorbrengen.

Running for water logo

Met € 10,000 bereiken we samen 1,500 mensen met schoon drinkwater

Wat doe je als iets kapot is? Je belt iemand om het te maken en betaalt hem of haar voor de dienstverlening. In het district Kabarole en in heel veel andere districten in Oeganda is dit echter een probleem. Als de waterpomp kapot gaat is er vaak geen geld voor reparaties. Er is eigenlijk helemaal niet over nagedacht om een fonds aan te leggen voor toekomstige kleine en grote reparaties van een waterpomp. Hierdoor is een continue watervoorziening dus niet gegarandeerd.

Het IRC heeft het volgende plan van aanpak bedacht zodat niet alleen de pomp wordt gerepareerd - maar dat er ook wordt nagedacht over wat er moet gebeuren als de pomp weer stuk zou gaan.

Het IRC werkt samen met de Vereniging van Waterpomp Monteurs: om de mannen en vrouwen in Kabarole district te trainen in het repareren van waterpompen - de professionals die kunnen zorgen dat de pompen continue schoon water kunnen leveren. Samen met hen zullen we:

  • onderzoeken wat precies de technische mankementen zijn van de vijf waterpompen die nu kapot zijn
  • de vijf waterpompen repareren en in zodanige staat brengen dat ze 1500 mensen van schoon drinkwater kunnen voorzien
  • het gesprek aangaan met de families uit de buurt. Samen met hen zullen we een tarief afspreken voor het water. Met dit geld kan er een fonds aangelegd worden zodat ook in de toekomst kleine en grote reparaties gedaan kunnen worden.

Het IRC gaat samenwerken met de lokale autoriteiten: samen zullen we voortdurend gaan controleren of de waterpompen in de regio naar behoren functioneren om te voorkomen dat pompen kapot gaan. En als ze dan toch kapot gaan - om er dan voor te zorgen dat ze weer zo snel mogelijk gerepareerd worden.

Begroting

ActiviteitenIn Oegandese ShillingsIn Euros
1 Onderzoek naar de technische staat van de vijf kapotte waterpompen

1,880,000

495

2 Reparatie van de kapotte waterpompen

22,420,000

5,900

3 Samenwerken met families en afspraken maken voor het bepalen van een watertarief en het aanleggen van een fonds voor kleine en grote reparaties

11,800,000

3,105

4 Samenwerken met de lokale overheid en controle van de functionaliteit van de waterpompen in de regio

1,900,000

500

 

38,000,000

10,000

 

 

Over het IRC

Wij bij het IRC vinden dat een kraan waar schoon drinkwater uitkomt geen verrassing zou moeten zijn.

Wij geloven namelijk in een wereld waar schoon drinkwater, het tot je beschikking hebben van een toilet en goede hygiëne, fundamentele zaken zijn - die gewoon goed geregeld moeten zijn.

Maar het is nog steeds een grote uitdaging. Elk jaar weer starten er duizenden initiatieven en projecten om de drinkwater-, sanitatie- en hygiëne-omstandigheden in verschillende delen van de wereld te verbeteren. Maar ze mislukken. Omdat men niet denkt in langetermijnoplossingen.

Met als resultaat dat het meest basale mensenrecht - toegang tot schoon drinkwater, sanitatie en hygiëne - geschonden wordt en dat een derde van de wereld, de armste mensen, daar de dupe van is. Een mensenrechtenschending die ook weer leidt tot wereldwijde achterstelling op economisch, sociaal en gezondheidsgebied.

Het IRC legt zich niet neer bij deze situatie - en is voortdurend bezig om deze bestaande werkwijze aan de kaak te stellen en de praktijk om te buigen.

Op basis van bijna een halve eeuw ervaring - werken we dagelijks samen met overheden, internationale organisaties, ondernemers en organisaties uit het maatschappelijke middenveld aan het bouwen van systemen en structuren die wel gaan zorgen dat water, sanitatie en hygiëne voor iedereen blijvend toegankelijk zijn.

Met zo'n 80 stafleden werkt het IRC in zes landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika aan lange termijn oplossingen. Met goed resultaat.