Skip to main content

Thema’s

Locations

#runforthetoilet

Publicatiedatum: 13/02/2018

Zondag 11 maart 2018 rent het IRC de Haagse City Pier City om geld in te zamelen voor meer toiletten in Burkina Faso.

Dagelijks doen in Burkina Faso zo'n 10 miljoen mensen hun behoefte in de open lucht, omdat ze geen toilet hebben. Die poep is een direct gevaar voor de volksgezondheid. Om deze situatie te veranderen, doet het IRC mee aan de Haagse City Pier City op zondag 11 maart 2018 om geld in te zamelen voor meer toiletten in Burkina Faso.
 
Sanitaire voorzieningen voor iedereen vóór 2030 - dat is één van de doelen voor duurzame ontwikkeling die we op wereldniveau met elkaar hebben afgesproken. Maar dat doel te behalen is nog niet zo gemakkelijk. Het vraagt de inzet van iedereen. Om de inwoners van Burkina Faso zo ver te krijgen, is er in januari 2017 een campagne van start gegaan: Fasotoilettes. Deze campagne vraagt hen die het kunnen, de bouw van een toilet te betalen voor hun familie, vrienden of buren.
 
Het IRC ondersteunt deze campagne en wil zorgen dat het mensenrecht wordt nageleefd. Met de opbrengst van deze sponsorloop hoopt het IRC samen met u een duurzame bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van de leefomstandigheden in Burkina Faso. 
 
 

De Fasotoilettes campagne

De campagne die vorig jaar in Burkina Faso is gestart vraagt hen die het kunnen, solidair te zijn met hun familie, vrienden of buren, en voor hen de bouw van een toilet te betalen. In Burkina Faso zijn familiebanden en gemeenschapszin belangrijk en vormen een sterke basis voor het succes van deze campagne.  
 
Steun voor de campagne komt uit alle hoeken. Zanger en artistiek ambassadeur Sana Bob, roept met het campagnelied ‘Tond Burkindi’, iedereen op om in actie te komen. En dankzij de enthousiaste bijdrage van de presidentsvrouw hebben alle relevante ministeries zich ook aangesloten bij de verschillende campagne activiteiten. De coordinatie van de campagne ligt bij het ministerie van water en sanitatie, wat op haar beurt weer wordt ondersteund door het IRC, WaterAid, Eau Vive en KIMI Foundation. Ook het nationale waterbedrijf (ONEA) en Catholic Relief Services hebben zich recent achter de campagne geschaard. 
 
Financiering voor de verschillende activiteiten komt van het IRC, de Oostenrijkse ambassade, en SITAB, marktleider in het importeren en verwerken van staal in Burkina Faso. Fondsen worden gebruikt om publieke toiletblokken te bouwen, deze worden geplaatst op een centrale locatie, op scholen, markten of in klinieken. Tijdens de feestelijke opening van deze toiletblokken, waar de verantwoordelijkheid voor dienstverlening en het onderhoud wordt overgedragen, wordt de lokale bevolking gevraagd om een intentieverklaring te ondertekenen om de kosten voor het bouwen van een toilet voor een ander te betalen.
 

10,000 euros

Met de 10,000 euro die we ophalen via deze fondsenwervingscampagne, kunnen we de Fasotoilettes campagne uitbreiden naar weer een nieuwe gemeente. Ook hier zullen we twee toiletblokken plaatsen met in totaal vier toiletten - afhankelijk van de behoefte, zal dit zijn op een school, een kliniek of op een markt. Tijdens de feestelijke overhandiging, en in aanwezigheid van de burgemeester, zullen we ook hier weer de inwoners vragen om zich te commiteren aan het bouwen van een toilet voor een ander. Zo hopen we dat we met de relatief kleine investering van 10.000 euro, 10.000 intentieverklaringen te krijgen om voor 100 euro een toilet te bouwen voor een ander. Zodat uiteindelijk 10.000 huishoudens gebruik kunnen maken van een toilet. 
 

Kostenoverzicht

ActivitiesKosten (in euros)
1 Bouw van openbaar toiletblok met 4 toiletten (school)4,000
2 Bouw van openbaar toiletblok met 4 toiletten (markt / kliniek)4,000
3 Feestelijke opening en overhandiging2,000
Totaal10,000

Wie wij zijn

Wij bij het IRC vinden dat een kraan waar schoon drinkwater uitkomt geen verrassing zou moeten zijn. Wij geloven namelijk in een wereld waar schoon drinkwater, het tot je beschikking hebben van een toilet en goede hygiëne, fundamentele zaken zijn - die gewoon goed geregeld moeten zijn. 
 
Maar het is nog steeds een grote uitdaging. Elk jaar weer starten er duizenden initiatieven en projecten om de drinkwater-, sanitatie- en hygiëne-omstandigheden in verschillende delen van de wereld te verbeteren. Maar ze mislukken. Omdat men niet denkt in langetermijnoplossingen. Met als resultaat dat het meest basale mensenrecht - toegang tot schoon drinkwater, sanitatie en hygiëne - geschonden wordt en dat een derde van de wereld, de armste mensen, daar de dupe van is. Een mensenrechtenschending die ook weer leidt tot wereldwijde achterstelling op economisch, sociaal en gezondheidsgebied.
Het IRC legt zich niet neer bij deze situatie - en is voortdurend bezig om deze bestaande werkwijze aan de kaak te stellen en de praktijk om te buigen.
 
Op basis van bijna een halve eeuw ervaring - werken we dagelijks samen met overheden, internationale organisaties, ondernemers en organisaties uit het maatschappelijke middenveld aan het bouwen van systemen en structuren die wel gaan zorgen dat water, sanitatie en hygiëne voor iedereen blijvend toegankelijk zijn.
 
Met zo’n 80 stafleden werkt het IRC in zes landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika aan lange termijn oplossingen. Met goed resultaat.
 

Contact

Voor meer info 
Janni Baekkelund Nielsen – baekkelundnielsen@ircwash.org
Petra Brussee – brussee@ircwash.org

Downloads