Skip to main content

Persbericht - Alleen gezamenlijke actie kan blijvend resultaat opleveren

Publicatiedatum: 02/09/2013

Nieuwe IRC-directeur roept op tot hernieuwde gezamenlijke aanpak van drinkwater- en sanitaire voorzieningen voor de allerarmsten, tijdens de Stockholm World Water Week 2013.

PERSBERICHT

1 september 2013

Nieuwe IRC-directeur roept op tot hernieuwde gezamenlijke aanpak van drinkwater- en sanitaire voorzieningen voor de allerarmsten, tijdens de Stockholm World Water Week 2013.

Alleen gezamenlijke actie kan blijvend resultaat opleveren

De mondiale think and do tank IRC heeft tijdens  Stockholm World Water Week bekend gemaakt dat dr. Patrick Moriarty is benoemd tot nieuwe directeur van de organisatie. Dr. Patrick Moriarty heeft aan de wieg gestaan van IRC's onderzoek naar de ontwikkeling van duurzame voorzieningen die een geloofwaardig alternatief moeten vormen voor versnipperde hulpprojecten. Dr. Patrick Moriarty heeft leiding gegeven aan Triple-S, een programma ter waarde van US$ 22 miljoen, waar samen met partners in Ghana en Oeganda wordt bekeken hoe een blijvende en duurzame verandering van de water sector kan worden gerealiseerd.

Met de benoeming van de nieuwe directeur geeft IRC een duidelijk signaal af – de organisatie maakt zich hard voor duurzame voorzieningen en laakt op zichzelf staande, niet-duurzame projecten die zo typerend zijn voor veel hulp- en ontwikkelingsinitiatieven. In zijn werk maakt dr. Moriarty zich sterk voor een totaalaanpak en samenwerking met de overheid – er wordt gekeken naar álle aspecten van de hulp, niet alleen de kapitaalinvestering die nodig is voor het plaatsen van pompen of toiletten is belangrijk, maar er wordt ook gekeken naar de investeringen die nodig zijn om de infrastructuur te kunnen repareren en onderhouden.

In een reactie op zijn benoeming zegt dr. Patrick Moriarty:

“Wij moeten samen optrekken om het leven van de allerarmsten blijvend te verbeteren. Dit is een spannende tijd voor IRC. We hebben bijvoorbeeld de WASHCost calculator ontwikkeld, om te kunnen berekenen wat de werkelijke kosten zijn van duurzame voorzieningen. Wij zijn vastbesloten om nieuwe partnerschappen aan te gaan om onze doelen te bereiken. Ik kijk ernaar uit om dit zowel samen met collega’s van binnen als buiten de water en sanitatie (WASH) sector te realiseren.’’

Hans van Dord, voorzitter van IRC’s Raad van Toezicht, over de benoeming van de nieuwe directeur:

“Patrick brengt aanzienlijke expertise, kennis en vastberadenheid met zich mee om echt iets te veranderen. Ik kan me geen betere persoon voorstellen die de visie en relevantie van de rol van IRC in de wereld beter uitdraagt.’’

In een reactie op de benoeming zei Ned Breslin, CEO – Water for People:

"Dit is precies wat IRC en de WASH-sector nodig hebben – iemand die de daad bij het woord voegt. Hij is ervaren, heeft de kennis en heeft baanbrekend werk verzet voor de ontwikkeling van duurzame water- en sanitatievoorzieningen. Een goede stap voor het IRC en fantastisch nieuws voor de sector.’’

Dr. Patrick Moriarty gaat op 1 september 2013 aan de slag.

Tijdens de Stockholm World Water Week 2013 zal dr. Moriarty IRC’s innovatieve aanpak toelichten. De resultaten van het WASHCost project alsmede IRC’s betrokkenheid bij Everyone Forever zullen hierbij centraal staan.

Voor meer informatie over het IRC of een afspraak met een IRC expert kunt u contact opnemen met Petra Brussee via email of telefonisch via +31-(0)70 304 4043

De noot voor de redactie is beschikbaar via deze link.