Skip to main content

Noot voor de redactie - persbericht

Publicatiedatum: 02/09/2013

Deze noot voor de redactie is een annex van het persbericht van 1 september 2013: Alleen gezamenlijke actie kan blijvend resultaat opleveren.

Deze noot voor de redactie is een annex van het persbericht d.d. 1 september 2013: Alleen gezamenlijke actie kan blijvend resultaat opleveren.

Dr. Patrick Moriarty volgt Nico Terra op die in de afgelopen vier jaar leiding heeft gegeven aan het IRC en wiens termijn als directeur op 31 augustus is beëindigd. De heer Terra blijft tot begin 2014 als adviseur aan het IRC verbonden.

Ontmoet dr. Moriarty tijdens één van de door het IRC (mede) georganiseerde sessies tijdens de Stockholm World Water Week: http://www.irc.nl/page/80833

Dr. Patrick Moriarty is civiel ingenieur en expert op het gebied van watermanagement. Al ruim twintig jaar zet hij zich in voor internationale organisaties in Afrika, Azië en Noord- en Zuid-Amerika en zoekt naar oplossingen voor waterproblemen. Patrick heeft verschillende leidinggevende functies bekleed: hij stond aan het hoofd van het IRC landenkantoor in Ghana; werkte als hoofd Business Development en is directeur van één van de grootste projecten van IRC, Triple-S.

Patrick is vooral geïnteresseerd in veranderingsprocessen binnen de sector, die leiden tot duurzame water en sanitatievoorzieningen. Patrick houdt van het werken in de wirwar van beleidsvorming, toegepast onderzoek en praktijk. Volg Patrick op zijn blog: http://patrickmoriarty.org/

Hans van Dord (1944) was tot 1 januari 2008 directeur Corporate Development bij ARCADIS. Hij studeerde irrigatie en waterbeheer aan de universiteit van Wageningen. Van Dord bekleedde vele managementfuncties in de milieusector. Zijn carrière bij ARCADIS startte in 1985. In zijn laatste functie was hij verantwoordelijk voor de 'horizontale lijnen' binnen ARCADIS wereldwijd. Als bestuursvoorzitter van ARCADIS Logos (Brazilië) en ARCADIS Geotécnica (Chili) was hij eindverantwoordelijk voor de ARCADIS activiteiten in Zuid-Amerika. Na zijn pensionering werd hij interim-CEO van ARCADIS Duitsland (600 medewerkers) tot een nieuwe vaste CEO werd aangesteld.

Everyone Forever

IRC richt zich op innovaties en oplossingen voor verandering op grote schaal. Het doel is ‘Everyone Forever’; dit is bereikt als 100% van de huishoudens, scholen, klinieken en bedrijven toegang hebben tot duurzame water en sanitatievoorzieningen. In 2012 hebben IRC, Water for People en WSUP afgesproken de activiteiten van de drie organisaties op elkaar af te stemmen om zo gezamenlijk 'Everyone Forever' (EF) te bereiken. Gezamenlijk werken we in meer dan twintig landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, met verzorgingsgebiedrn van meer dan vijf miljoen mensen. De samenwerking op lokaal, nationaal en internationaal niveau richt zich op het ondersteunen, cultiveren en ontwikkelen van een collectief initiatief met als uiteindelijk doel 'Everyone Forever'.

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met Erma Uytewaal of telefonisch op +31-(0)70 304 4019.

WASHCost

IRC heeft ruim vijf jaar lang gewerkt met WASHCost-partners in India, Ghana, Burkina Faso en Mozambique aan een grootschalig onderzoek naar de lange termijnkosten van onderhoud en vervanging van water en sanitatie infrastructuren. Sindsdien is er een continue vraag naar betere informatie over de kosten van onderhoud en vervanging en gebruiksvriendelijke tools om kosten te kunnen vergelijken. IRC werkt momenteel aan een calculator met de naam WASHCost calculator waarmee de kosten en het voorzieningenniveau in een nog breder perspectief kunnen worden bekeken. Met deze tool kan een 'waar voor uw geld'-vergelijking worden gemaakt en deze tool kan inzicht geven hoe de kosten kunnen worden gefinancierd.

                             
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Nick Dickinson of telefonisch op +31-(0)70 304 4038

Triple-S

Triple-S is een project waarin wordt gezocht naar oplossingen voor duurzame drinkwatervoorzieningen op grote schaal. In het kader van het project wordt in Ghana en Oeganda gewerkt aan een transformatie van de rurale drinkwatersector. Triple-S gaat uit van het totaal plaatje — er wordt op lokaal-, districts- en nationaal niveau samengewerkt. Alle spelers en initiatieven in de rurale drinkwatersector zijn hierbij betrokken. Triple-S test uit en werkt continu aan de perfectionering van haar aanpak. Triple-S ontwikkelt instrumenten om landen te ondersteunen om niet alleen een infrastructuur op te zetten, maar ook te zorgen dat er capaciteit is voor onderhoud zodat die voorzieningen er na vijf of tien jaar nog staan en dezelfde kwaliteit schoon drinkwater leveren. Het project staat onder leiding van het IRC en loopt tot en met november 2014.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Ghislaine Heylen via email of telefonisch op +31-(0)70 304 4021

BRAC

Het IRC is sinds 2011 kennispartner van het grootschalige BRAC WASH-programma. BRAC WASH had medio 2013, al zo'n 37,8 miljoen mensen van sanitatie voorzien; en voor zo'n 1,9 miljoen mensen werd de toegang tot schoon en veilig drinkwater verbeterd. Dit door het verzorgen van aansluitingen, het repareren van bestaande toiletten, pompen of kranen, door middel van het verstrekken van leningen en subsidies. Daarnaast krijgt iedereen in het gebied waar het programma actief is, zo'n 63,5 miljoen mensen, hygiëne voorlichting. Het IRC heeft in samenwerking met BRAC gewerkt aan het testen en ontwikkelen van een geïntegreerde aanpak van sanitatievoorzieningen op het platteland. Samen ontwikelden ze een zogenaamd 'performance monitoring' systeem, en werken ze aan de ontwikkeling van de 'supply chain'.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Ingeborg Krukkert via email of telefonisch op +31-(0)70 304 4023

DGIS

DGIS, het Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking heeft vanaf de oprichting de IRC programma's financieel gesteund. Dankzij deze ondersteuning, heeft het IRC zich kunnen ontwikkelen tot een internationaal opererende  'think-and-do' tank binnen de water en sanitatie sector.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Joep Verhagen via email of telefonisch op +31-(0)70 304 4029