Skip to main content

Thema’s

IRC blog over "learning alliances" in The Broker

Publicatiedatum: 09/11/2011

Binnen de drinkwater- en sanitatie sector zijn in de afgelopen jaren veel ervaringen – positieve en negatieve - opgedaan met zogenaamde learning alliances. Dit zijn platforms met een expliciete focus op innovatie, gezamenlijke kennisontwikkeling en het gebruik van kennis ter ondersteuning van beleid.

De learning alliance benadering is ontstaan als antwoord op een aantal beperkingen rondom kennisontwikkeling in de drinkwater- en sanitatie sector, zoals het beperkt gebruik van onderzoeksresultaten in beleid en praktijk, een beperkte aansluiting tussen onderzoeksagenda’s en de concrete behoefte aan kennis en oplossingen van stakeholders.

Het platform kan fungeren als mechanisme om onderzoeksaanbevelingen te toetsen op hun haalbaarheid, door de mogelijke consequenties verder door te denken, vanuit het perspectief van de verschillende groepen actoren. Daarnaast, kunnen dergelijke platforms helpen om de onderzoeksagenda vast te stellen en een gedeelde toekomstvisie. De IRC blog geeft aan dat dergelijke platforms eerst een visie moeten hebben. Alhoewel dat waar is, kan een platform ook zelf zo'n visie ontwikkelen en bijstellen.