Skip to main content

Thema’s

Belasting voor Ontwikkeling: de weg na Addis Abeba

Publicatiedatum: 14/07/2015

Deze week vindt de derde VN-Conferentie Finance for Development plaats in Addis Abeba, Ethiopië. Minister Lilianne Ploumen zal spreken, ook IRC is er bij. De hamvraag is: Hoe gaan we de nieuwe ontwikkelingsdoelen betalen? 

water

De VN schat dat er miljarden euro’s nodig zijn om honger, armoede en gebrek aan schoon drinkwater en sanitatie vóór 2030 de kop in de te drukken. De nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen, die het in september 2015 overnemen van de millennium doelstellingen, zijn ambitieus en worden dan ook al de duurste ontwikkelingsagenda ooit genoemd. De Derde Internationale VN-Conferentie in Addis Abeba vindt plaats van 13-16 juli 2015. Wereldleiders en vooraanstaande ontwikkelingspartners kijken naar de weg vooruit van 2015-2030 en bespreken hoe de nieuwe ontwikkelingsagenda moet worden bekostigd.

Watervoorzieningen voor iedereen wereldwijd zullen jaarlijks alleen al 47 miljard dollar kosten volgens de Wereldbank. Wie dit moet betalen, wordt deze week in Addis Abeba besproken. Minister Ploumen zal onder andere spreken over belastingheffing in ontwikkelingslanden. Dit bepaalt volgens haar grotendeels het succes van de nieuwe doelen. Ploumen meent dat belastingheffing in ontwikkelingslanden veel kan bijdragen aan een sterker belastingapparaat, waarmee de armoede wordt bestreden.

Volgens IRC is belasting ook nodig om sterke water- en sanitaire voorzieningen te creëren. IRC’s Catarina Fonseca zei recentelijk nog tegen The Guardian dat de komende vijf jaar zelfs cruciaal zijn om de financiering rond te krijgen. "Anders weten we nu al dat we de nieuwe doelen niet halen", aldus Fonseca (zie de link naar het artikel hieronder).

Water als Mensenrecht

Water en sanitaire voorzienignen voor iedereen kost jaarlijks US$ 47 miljard

Het Wereld Economisch Forum heeft water crises onlangs geïdentificeerd als de nummer één wereldwijde risico. Veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen zijn door de VN erkend als mensenrecht, en essentieel voor het bereiken van andere mensenrechten. Hoe serieus de wereld is in het voornemen om iedereen te voorzien van schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen vóór 2030, zal voor een deel blijken tijdens de VN-Conferentie uit de ideeën die worden gepresenteerd over hoe de nieuwe doelen moeten worden bekostigd.  

Met de plenaire vergaderingen, ronde tafels, en bijna 200 side-events, bespreken wereldleiders, niet-gouvernementele organisaties en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven de toekomst. De conferentie zal uitmonden in een concreet economisch en financieel actieplan op nationaal, regionaal en internationaal niveau, om de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen op lange termijn te realiseren.

Belasting voor ontwikkeling 

Doel 6 gaat over water en sanitaire voorzieningen, en is zeer concreet: in 2030 moet elke man, vrouw en kind - thuis, op school, in het ziekenhuis of op de werkplek - toegang hebben tot schoon water en goede sanitaire voorzieningen.

Met 2,4 miljard mensen zonder toegang tot sanitaire voorzieningen, 663 miljoen zonder schoon water, en 1 miljard die hun behoefte buiten doen, wordt dit een hele opgave. De Verenigde Naties en internationale partijen, waaronder IRC, pleiten voor het verbeteren van belastingapparaten in ontwikkelingslanden zelf om binnenlandse middelen te mobiliseren. De omvang van de nieuwe ambitieuze doelen is zodanig dat Westerse ontwikkelingshulp slechts voor een klein deel van de noodzakelijke investeringen kan zorgen en andere financiering nodig is.

Hoewel erkend dat water en sanitatie doorslaggevend zijn in het realiseren van andere mensenrechten, is er opvallend genoeg tijdens de voorgaande twee internationale conferenties over ontwikkelingsfinanciering weinig ruimte geweest voor de aanpak van specifiek de water en sanitatie sector. Dit terwijl voor de meesten in de sector het duidelijk is dat zonder grote financiële innovatie universele toegang niet zal worden bereikt in 2030.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking houdt daarom op 15 juli een ​​side event op hoog niveau tijdens de Conferentie in Addis Abeba. IRC is een van de co-organisators, samen met: DFID, EIB, de OESO (tbc), SWA, UNSGAB, Unicef, UN-Water, USAID, WaterAid, Water.org, de Wereldbank en WSSCC / Global Sanitation Fund.

Downloads