Skip to main content

Publicatiedatum: 03/06/2014

Als voorzitter van het internationale samenwerkingsverband Sanitation and Water for All (SWA), prijst Kufuor Nederland voor haar leiderschap op het gebied van Water, Sanitatie en Hygiëne (WASH).

Op een topoverleg van Sanitation and Water for All (SWA), bij de Wereldbank in Washington in april van dit jaar, gaf minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) aan dat de Nederlandse overheid voornemens is de komende vier jaar 100 miljoen dollar per jaar te investeren in drinkwater, sanitatie en hygiëne voorlichting, om daarmee maar liefst 25 miljoen mensen te bereiken vóór 2018. Ploumen sprak dit voornemen uit in aanwezigheid van Ban Ki-Moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, en John A. Kufuor, voormalig president van Ghana en voorzitter van SWA.

De heer Kufuor over dit voornemen: "Nederland is één van de grondleggers van Sanitation and Water for All en dient als bemoedigend voorbeeld voor alle leden van het SWA samenwerkingsverband. Ik ben zeer dankbaar voor deze steun en de inzet voor de kwetsbare mensen die nog steeds verstoken zijn van toegang tot veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Ook ben ik blij met de actieve betrokkenheid van twee Nederlandse organisaties, IRC en Simavi. Zij leveren een cruciale bijdrage in het vertalen van de eisen van de armste en meest uitgesloten mensen bij de beleidsmakers die deel uitmaken van ons samenwerkingsverband".

Op zaterdag 31 mei zal Kufuor, vergezeld door Hanna Tetteh, de huidige minister van Buitenlandse Zaken van Ghana, aanwezig zijn bij de oefeninterland Nederland-Ghana, welke volledig in het teken zal staan van Football for Water. Tijdens de rust, zal minister Ploumen samen met UNICEF een contract ondertekenen ter waarde van anderhalf miljoen dollar voor steun aan het door UNICEF beheerde 'Sanitation and Water for All' (SWA) secretariaat.

Andy Palmen, die namens Simavi de Nederlandse non-gouvernementele organisaties (NGO's) vertegenwoordigt binnen het SWA samenwerkingsverband: "De Nederlandse overheid speelt een toonaangevende rol op het gebied van water, sanitatie en hygiene. Als donor, door te investeren in innovatieve programma's zoals Football for Water. Maar ook politiek, door met Nederlandse NGO's op te trekken en het belang van WASH onder de aandacht te brengen van Zuidelijke overheden. Investeren in WASH redt niet alleen mensenlevens, maar is ook een voorwaarde voor de economische ontwikkeling van landen. En het is een prachtig visitekaartje voor Nederland mondiaal. Tel uit je winst."

 

Noot voor de Redactie

Over Sanitation and Water for All (SWA)
Sanitation and Water for All is een internationaal samenwerkingsverband met meer dan 90 leden, waaronder regeringen van ontwikkelingslanden, donoren en WASH organisaties zoals IRC, Simavi en Unicef, die samenwerken voor betere water- en sanitaire voorzieningen.

Over IRC 
IRC is een internationale denk-en-do tank die werkt met overheden, non-gouvernementele organisaties, bedrijven en mensen over de hele wereld om lange termijn oplossingen te vinden voor de wereldwijde crisis in water, sanitatie en hygiëne. In het hart van onze missie ligt de wens om de korte-termijn interventies te vervangen met lange termijn water, sanitaire en hygiene voorzieningen.

Met meer dan 45 jaar ervaring heeft IRC grootschalige programma's in zeven focus landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en doet projecten in meer dan 25 landen. Het werk wordt ondersteund door een team van ruim 100 medewerkers over de hele wereld.

IRC Media Contact

Jenda Terpstra
M +31 6 44051613
T +31 70 3044062
communications@ircwash.org 

 

 

Back to
the top