Skip to main content

Publicatiedatum: 03/10/2017

Vrouwen halen water in Bangladesh, een van de landen waar Nederland water programma's ondersteunt

Op woensdag 11 oktober organiseert het NGO Platform van NWP (Netherlands Water Partnership) een openbaar seminar 'Water Internationaal' voor Tweede Kamerleden. De bijeenkomst vindt plaats van 16.00-18.00 uur in de Klompézaal van de Tweede Kamer.

Het thema van het seminar is water en ontwikkelingssamenwerking. Nederland heeft in 11 landen een waterprogramma met een aanzienlijk bilateraal budget, te weten Ghana, Kenia, Mali, Jemen, Palestina, Zuid Soedan, Benin, Rwanda, Mozambique, Bangladesh en Indonesië

Tijdens het seminar zijn er presentaties van Rolien Sasse (IHE Delft / Sasse Advisory Services), Giacomo Galli (Both Ends) en Stef Smits (IRC). Stef zal praten over de Nederlandse bijdrage aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling voor water (SDG6).

Back to
the top