Skip to main content

Aanbevelingen voor nieuwe toezegging Ploumen op sanitatie en drinkwater

Publicatiedatum: 28/09/2015

26 maatschappelijke organisaties hebben de handen ineengeslagen en 11 aanbevelingen gestuurd aan minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelings- samenwerking. De aanbevelingen gaan over toegang, duurzaamheid, goed bestuur en financiering van schoon drinkwater en wc's.

Photo: Ellie Van Houtte/USAIDMinister Ploumen heeft op 18 april jl. tijdens het Global Citizen Earth Day festival in Washington DC aangekondigd om in 2030 50 miljoen mensen van sanitaire voorzieningen te willen voorzien en 30 miljoen mensen van schoon drinkwater. Momenteel werkt het ministerie aan een strategie voor de uitwerking van deze toezegging. De 26 maatschappelijke organisaties, verenigd in het NGO-platform van het Netherlands Water Partnership, verwelkomen de toezegging van minister Ploumen en achten een aantal zaken daarbij van groot belang voor een succesvolle uitvoering.

Een eerste set aanbevelingen concentreert zich op het inzetten van investeringen daar waar deze het hardst nodig zijn: op het gebied van sanitatie en op het platteland. Daarnaast moet een duurzame aanpak van zowel de waterbronnen als van de infrastructuur centraal komen te staan. Goed bestuur hierbij is van groot belang; gebruikers dienen betrokken te worden in besluitvorming en lokale overheden moeten worden versterkt zodat ze goed toezicht kunnen houden.

Een laatste set aanbevelingen richt zich op de financiering. Alhoewel de Nederlandse toezegging significant is, blijft het nog een druppel op een gloeiende plaat. Daarom is een hefboomwerking nodig. Voor het bereiken van universele toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen is een nieuwe manier van financiering en denken nodig.

De 26 NGO's pleiten bij de minister voor het overnemen van de 11 aanbevelingen in toekomstige programma's (zie de download hieronder).