Skip to main content

Publicatiedatum: 04/09/2014

Conventionele technieken zoals het boren van een put voldoen vaak niet in de droge, afgelegen gebieden van Ethiopië. Alternatieve, goedkope oplossingen voor het 'oogsten' van regenwater op het niveau van de lokale gemeenschappen bieden een uitweg.

IRC en RAIN rondden eind 2013 een mede door Partners voor Water gefinancierd haalbaarheidsonderzoek af in twee sterk verschillende gebieden. Ze werkten samen met het Ethiopische ministerie van Water, Irrigatie en Energie en een aantal NGO's. Het ging steeds om meervoudig gebruik van water door zelfvoorziening: in huis, maar ook voor irrigatie en voor het vee.

In het augustus 2014 nummer van de Water Internationaal krant vertelt John Butterworth van het IRC meer over het MUStRAIN project. Door eenvoudige dammen in zogenaamde "zandrivieren" te bouwen; kunnen lokale gemeenschappen water vasthouden. Dit werkt goed, zegt John, maar voortdurende ondersteuning van een NGO of van de overheid blijft nodig.

De MUStRAIN aanpak heeft inmiddels navolging gekregen. Het Ethiopische Ministerie van Water, Irrigatie en Energie heeft richtlijnen over zelfvoorziening opgenomen in een handleiding. Het Millennium WaterAlliance Ethiopia programma gaat een miljoen euro investeren in zelfvoorziening van water in drie regio's, ondersteund door IRC en Aqua for All.

 

Back to
the top