Skip to main content

Monitoring

Het gaat er niet om wat je weet, maar wat je doet met de kennis. IRC werkt eraan om monitoring een essentieel onderdeel te maken van ieder programma. 

Te vaak en op teveel plekken is de toestand van water en sanitaire voorzieningen onbekend. Vooral de lokale overheid wordt getroffen door dit gebrek aan kennis. Ze hebben deze gegevens nodig om te weten wat er speelt in de gemeenschap, waar op korte termijn iets moet gebeuren, waar moet worden geïnvesteerd en waar de dienstverleners hun werk goed doen. Zonder deze kennis kunnen ze niet plannen, geen prioriteiten stellen of een begroting maken. Met het oog op IRC's werk - zorgen voor betrouwbare, werkende water en sanitaire voorzieningen voor iedereen - is monitoring een belangrijk onderdeel van onze aanpak.

IRC helpt lokale overheden om hun systeem van monitoren te verbeteren. Samen testen we systemen uit en voeren ze in; we volgen de ontwikkelingen van de informatietechnologie en brengen organisaties samen om daadwerkelijk vooruitgang te boeken.

Welke informatie je zoekt hangt natuurlijk af van waar je het voor nodig hebt. Monitoren omwille van het monitoren is niet interessant. Dat lijkt voor de hand liggend, maar recent onderzoek laat zien dat er veel monitoring uitgevoerd wordt zonder duidelijk doel.

Voor toezicht op het functioneren van water en sanitaire voorzieningen, worden indicatoren gebruikt zoals de kwaliteit, de kwantiteit, de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van een voorziening. IRC helpt niet alleen hierbij, maar ook bij het verbeteren van de basis voor monitoring. Bijvoorbeeld door het zelfvertrouwen en de capaciteit van werknemers te verbeteren, en te zorgen dat hulporganisaties en overheid niet langs elkaar heen werken. IRC wil ervoor zorgen dat monitoring zo nuttig mogelijk en zo makkelijk mogelijk wordt. Zodat de voorzieningen die worden gecreëerd daadwerkelijk duurzaam zijn.

"IRC heeft de Vereniging van Handpomp Monteurs gevormd en versterkt. Bij elk nieuw plan wordt IRC dan ook als eerste geraadpleegd en geïnformeerd."- Baluk (handpomp monteur in Kabarole, Uganda)

Ontmoet duizendpoot Baluk. Een handpomp monteur aangesloten bij Kabarole's Vereniging van Handpomp Monteurs. Een vereniging die zorgt voor onderhoud en reparatie opgezet door het Ugandese Ministerie van Water en Milieu, het districtsbestuur van Kabarole en IRC. Maar handpompen repareren is slechts één van Baluk's vele bezigheden. Zo heeft de Vereniging van Handpomp Monteurs tevens de ambitie om diverse waterbronnen privaat te maken aangezien publieke water en sanitaire faciliteiten vaak niet goed gemanaged worden door lokale overheden. Daarnaast houdt Baluk zich bezig met het verzamelen van relevante data die gedeeld wordt met de lokale overheid voor het plannen en budgetteren voor verdere verbeteringen en ontwikkelingen van water, sanitatie en hygiëne services. Het IRC helpt Baluk bij die data collectie en het analyseren van de gegevens.