Skip to main content

Manifest

Iedereen waar ook ter wereld heeft recht op veilig drinkwater, sanitatie en hygiëne, nu en voor altijd.

Wij bij het IRC vinden dat een kraan waar schoon drinkwater uitkomt geen verrassing zou moeten zijn.

Wij geloven namelijk in een wereld waar schoon drinkwater, het tot je beschikking hebben van een toilet en goede hygiëne, fundamentele zaken zijn - die gewoon goed geregeld moeten zijn.

Maar het is nog steeds een grote uitdaging. Elk jaar weer starten er duizenden initiatieven en projecten om de drinkwater-, sanitatie- en hygiëne-omstandigheden in verschillende delen van de wereld te verbeteren. Maar ze mislukken. Omdat men niet denkt in langetermijnoplossingen.

Met als resultaat dat het meest basale mensenrecht - toegang tot schoon drinkwater, sanitatie en hygiëne - geschonden wordt en dat een derde van de wereld, de armste mensen, daar de dupe van is. Een mensenrechtenschending die ook weer leidt tot wereldwijde achterstelling op economisch, sociaal en gezondheidsgebied.

Het IRC legt zich niet neer bij deze situatie - en is voortdurend bezig om deze bestaande werkwijze aan de kaak te stellen en de praktijk om te buigen.

Op basis van bijna een halve eeuw ervaring - werken we dagelijks samen met overheden, internationale organisaties, ondernemers en organisaties uit het maatschappelijke middenveld aan het bouwen van systemen en structuren die wel gaan zorgen dat water, sanitatie en hygiëne voor iedereen blijvend toegankelijk zijn.