Skip to main content

Hygiëne

Het maakt niet uit hoe goed de infrastructuur is, als deze niet hygiënisch gebruikt wordt zal het leven van mensen en hun gezondheid niet verbeteren. 

Wat kunnen mensen doen om daadwerkelijk van water- en sanitaire voorzieningen te profiteren? Hierbij kan gedacht worden aan het optimaal en hygiënisch houden van de voorzieningen, het melden van problemen en dienstverleners verantwoordelijk houden.

Handen wassen met zeep op kritieke momenten en goed beheer van water in huishoudens zijn hygiënische handelingen die een grote invloed op de gezondheid hebben. Helaas worden de hygiënische handelingen niet goed of helemaal niet uitgevoerd. Uit onderzoek weten we dat het promoten van hygiëne  alleen kan leiden tot duurzame hygiënisch gedrag als mensen ook echt toegang hebben tot de benodigde faciliteiten, en het promoten van hygiëne regelmatig wordt herhaald.

Op deze pagina (met name in het Engelse deel van de website) vindt u een schat aan materiaal en informatie over gedragsverandering - er zijn hulpmiddelen en methoden te vinden; monitoring-instrumenten en indicatoren om de effectiviteit en de kosten van gedragsverandering te beoordelen. Er zijn aanbevelingen voor een effectieve aanpak, de financiering en het beleid. Daarnaast kun je materiaal vinden dat gericht is op versterking van de sociale verantwoordelijkheid en de stem van burgers.

"In de sub-districten zijn handpomp monteurs van essentieel belang voor het onderhoud en voorlichting over ziektes." – Steven (handpomp monteur in Kabarole, Uganda)

Ontmoet onze echte superheld Steven. Steven is een handpomp monteur aangesloten bij Kabarole's Vereniging van Handpomp Monteurs. Binnen deze mede door IRC opgerichte vereniging traint Steven leden van de waterschappen in het opzetten van kredietregelingen. Naast zijn private rol als handpomp monteur, werkt Steven voor de overheid als sub-district leider. Dit maakt hem een essentiële schakel tussen de mensen in de gemeenschap en de overheid. Steven informeert gemeenschappen niet alleen over het onderhouden van waterbronnen en het gevaar van ziektes die door water overgebracht worden, maar inventariseert tevens de wensen en behoeften van de gemeenschappen betreffende watervoorzieningen. Informatie die hij vervolgens terugkoppelt naar de overheid zodat er actie ondernomen kan worden. Een dankbaar en onmisbaar beroep dat het dagelijks leven van vele mensen verbetert.